Litterär afton 19/11: Vem var Tegnér?


Porträtt efter en målning av Leonard Roos af Hjälmsäter (1787–1827), publicerad i Tegnérs Samlade skrifter 1876.

Ett samtal kring den nyutkomna antologin Efter Tegnér: Experiment med traditionen mellan litteraturvetarna Alfred Sjödin (redaktör och medförfattare) Peter Henning (medförfattare) och Kenneth Lindegren (medförfattare).

Måndagen den 19 november 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)

OBS: Tyvärr kommer serveringen inte vara öppen denna afton!

Ladda ner affisch


Nobelafton 2018

Årets sista afton äger rum måndagen den 3 december och kommer i avsaknad av en ny pristagare ägnas åt Nobelpriset självt; dess historia och framtid, inflytande och misslyckanden, pinsamheter, storheter, pristagare och prisgivare m.m. Mer info kommer.

Litterär afton 1 oktober: Den nya arbetarlitteraturen

Den nya arbetarlitteraturen

– författare, former och förutsättningar

Ett samtal mellan författaren Anna Jörgensdotter – bl.a Pappa Pralin (2002), Bergets döttrar (2009) och Solidärer (2017) – och litteraturvetaren Magnus Nilsson – bl.a Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna (2003) & Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa (2010) – från Malmö universitet.

Några talepunkter inför aftonen:

 • Uppsvinget för arbetarlitteraturen i Sverige sedan 2006
 • Breddningen av traditionen med exempelvis serier och lyrik
 • Den politiska betydelsen av samtida arbetarlitteratur
 • Hur kommer det sig att arbetarlitteraturen är så stark i Sverige?
 • Vilka är arbetarlitteraturens aktörer idag?

Måndagen den 1 oktober 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH

Litterär afton fredagen den 24 augusti 2018: ”På jakt efter den osynliga dikten”

Niklas Schiöler (författare, essäist och poesikännare) håller föredrag om Tomas Tranströmers översättningspoetik och samtalar sedan med Jonas Rasmussen (översättare) och Anna Smedberg Bondesson (litteraturforskare) i ett samarrangemang mellan LLS och Översättarsektionen vid Författarförbundet. 

(OBS!) Fredagen den 24 augusti 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH

Symposium: ”Nordens litteratur i världen”, 19 maj 2018

Program:

 • 10.15 Anders Mortensen och Rikard Schönström (CSS): Vad är nordisk världslitteratur
 • 10.40 Robert William Rix (København): Correspondences: Swedenborg’s Influence on World Literature
 • 11.05 Cian Duffy (Lund): British Romanticism and Scandinavia
  • 11.30 kaffe
 • 11.50 Monica Wenusch (Wien): Transmission og reception: moderne skandinavisk litteratur i Tyskland omkring år 1900
 • 12.15 Ian Giles (Edinburgh): Selling Scandinavian Literature to British Readers 1917-2017
  • 12.40–13.30 Lunch
 • 13.30 Anna Smedberg Bondesson (CSS): Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf
 • 13.55 Davide Finco (Genoa): Nordisk barnlitteratur som förebild i Italien
 • 14.20 Lill-Ann Körber (Oslo/Berlin): Postkoloniala och dekoloniala perspektiv på nordisk världslitteratur
  • 15.00 kaffe
 • 15.20 Robert Zola Christensen (CSS): Money talks. Nordic Noir i verden
 • 15.45 Panelsamtal mellan symposiets medverkande: Nordens litteratur i världen och Nordisk världslitteratur

Inträde: 100 kronor (– självkostnadspris för servering av förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) som måste inbetalas senast den 15 maj till Lundensiska litteratursällskapets bankkonto på SEB 5624 – 1057863 (var noga med att ange deltagarens efternamn).

Medtag den 19 maj utskrift av banköverföringen, vilken tjänar som inträdesbiljett i entrén och där byts mot lunchbiljett.

Lunchen består av fylld baguette (av bättre slag, olika alternativ) samt dryck. Behov av specialkost meddelas senast den 15 maj till lundslitteratursallskap@gmail.com, där även frågor av varjehanda slag rörande symposiet besvaras.

Ladda ner affisch