Litterär afton 8 maj om poesi, pekoral och emotionsforskning

Känsliga frågor

Ett samtal om poesi, pekoral och emotionsforskning med utgångspunkt i den uppmärksammade antologin Svensk poesi och under hösten utkommande Tre sekler av svenska pekoral mellan Daniel Möller, litteraturvetare vid Lunds universitet & Niklas Schiöler, författare och essäist.

Moderator är Annika Mörte Alling, litteraturvetare vid Lunds universitet (LLS)

Måndagen den 8 maj 2017, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2017 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Ladda ner affisch.

* Om Svensk poesi i pressen: Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter.

* expressen intervjuar Daniel Möller om Tre sekler av svenska pekoral

Litterär afton 3 april 2017: Katarina Frostenson om levande klassiker

Ett språkträd

Några levande klassiker

Tennrönndruvan och den raka kronan är så
kantig som esaias men den vackra toppen som är gran-vit gnistrar edith

”Trädet” från Tal och regn (2008)

 

Katarina Frostenson, en av Sveriges främsta poeter och ledamot i Svenska Akademien, talar om om några svenska poeter och deras dikter med utgångspunkt i sin dikt ”Trädet” från Tal och regn (2008).

Bisittare är Eva Haettner AureliusProfessor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet.


Måndagen den 3 april, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2017 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Ladda ner affisch.

Litterär afton 13 mars: Noveller!

Noveller!

Ett samtal om novellgenren i allmänhet och kvinnliga novellister i synnerhet

 

Novellen hör till litteraturens mest flexibla och svårdefinierade genrer. Ofta omdiskuterad men inte alltid omtalad har novellen både förbisetts och kallats den mest konstnärliga av genrer. De senaste åren har novellens anseende stärkts, delvis genom att Alice Munroe tilldelades Nobelpriset i litteratur 2013, men framför allt genom att en lång rad kvinnliga novellister tagit plats och uppmärksammats av läsare och kritiker.

Lundensiska litteratursällskapet anordnar de 13 mars ett samtal om novellgenren i allmänhet och kvinnliga novellister i synnerhet, mellan Åsa Foster (novellist), Oline Stig (författare) och Oscar Jansson (litteraturvetare).

Vad utmärker novellen i förhållande till andra texttyper? Finns det någon skillnad mellan långa noveller och korta romaner, och hur ser relationen ut mellan noveller, personliga essäer och prosadikter? Vad betyder det att noveller både ges ut som samlingar i bokform, och publiceras litterära magasin? Och hur har genren påverkats av att Munroes Nobelpris?


Måndagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2017 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Ladda ner affisch.

Litterär afton 13 februari 2017: Mirjam Tuominen

Besk brygd

– Ett samtal om Mirjam Touminen

Den finlandssvenska författaren, poeten och essäisten Mirjam Tuominen (1913–1967) är för många ett okänt namn, och kanske kan man med en teologisk term kalla hennes skrifter ”deuterokanoniska”: de tycks helt enkelt tillhöra en annan kanon än den officiella litteraturhistorieskrivningens. Hennes verk, som ständigt självrannsakande rör sig mellan det självbiografiska, existentiella, religiösa och politiska, har dock mycket att säga oss även idag.

Förlaget Eskaton ger nu ut hennes samlade dikt- och essäsamlingar, och vi har bjudit in redaktören Mårten Björk för ett samtal om Tuominen tillsammans med hennes dotter: Tuva Korsström.

Tuva Korsström är litteraturkritiker och författare. Hon har deltagit i arbetet med nyutgivningen och översättningen av sin mors, Mirjam Tuominens, produktion sedan slutet av 80-talet och skriver nu på en bok om sina föräldrar.

Mårten Björk är doktorand i teologi, sitter i redaktionen för kulturtidskriften Subaltern och ger tillsammans med Jacob Andersson ut Mirjam Tuominens böcker på förlaget Eskaton.

Moderator är Peter Henning, litteraurvetare i Lund.


Måndagen den 13 februari 2017, kl. 19:00

Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2016 (150kr)

Serveringen öppnar 18.30

Se evenemanget på Facebook

Ladda ner affisch