Bli medlem

Medlemskap i Lundensiska litteratursällskapet kostar 150 kronor per kalenderår och löses i kassan vid våra arrangemang. Medlemskapet ger gratis inträde vid alla arrangemang. Inträdet är annars 40 kronor och 20 kronor för studenter.