KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016

Lundensiska Litteratursällskapet önskar alla ett gott nytt år och bjuder in alla medlemmar till årsmöte för val av styrelse 2016.

(Observera att endast personer med som betalat för medlemsskap 2015 eller 2016 har rösträtt på mötet, men alla är så klart välkomna att delta.)

Tid: Torsdagen den 14 januari 2016, kl. 17:00

Plats: Språk- och litteraturcentrum, sal H205C

 

Dagordning:

Mötet öppnas. Ärendelistan spikas

Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Ordförande redogör för sällskapets verksamhet under 2015

Ekonomisk redovisning för 2015

Godkännande av revisionsberättelsen

Val av styrelse intill nästa årsmöte. Valberedningen presenterar

Föreningens firmatecknare framtill nästa årsmöte utses

Val av revisor och revisorssuppleant. Valberedningen presenterar

Val av valberedning

Medlemsavgift fastställs

Övrigt

Årsmötet avslutas