Litterär afton 13 mars: Noveller!

Noveller!

Ett samtal om novellgenren i allmänhet och kvinnliga novellister i synnerhet

 

Novellen hör till litteraturens mest flexibla och svårdefinierade genrer. Ofta omdiskuterad men inte alltid omtalad har novellen både förbisetts och kallats den mest konstnärliga av genrer. De senaste åren har novellens anseende stärkts, delvis genom att Alice Munroe tilldelades Nobelpriset i litteratur 2013, men framför allt genom att en lång rad kvinnliga novellister tagit plats och uppmärksammats av läsare och kritiker.

Lundensiska litteratursällskapet anordnar de 13 mars ett samtal om novellgenren i allmänhet och kvinnliga novellister i synnerhet, mellan Åsa Foster (novellist), Oline Stig (författare) och Oscar Jansson (litteraturvetare).

Vad utmärker novellen i förhållande till andra texttyper? Finns det någon skillnad mellan långa noveller och korta romaner, och hur ser relationen ut mellan noveller, personliga essäer och prosadikter? Vad betyder det att noveller både ges ut som samlingar i bokform, och publiceras litterära magasin? Och hur har genren påverkats av att Munroes Nobelpris?


Måndagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2017 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Ladda ner affisch.