Litterär afton 18 mars (den tidigare inställda): LLS Lundaserie ger ”Att vittna sitt liv. Om Majken Johansson”

Lundalitteraturvetarna

Paul Tenngart, författare till boken Livsvittnet Majken Johansson, och

Anna Smedberg Bondesson i ett samtal om litteraturens liv och livets litteratur

Måndag 18 mars, kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019: 150 kr

För mer information, se lundensiskalitteratursallskapet.se

Ladda ner affisch