Litterär afton 8 september: litteraturen och politikern

 

LITTERATUREN OCH POLITIKERN

Behöver demokratin läsande politiker?

 

Lundensiska litteratursällskapet hälsar er hjärtligt välkomna till ännu en höst med litterära aftnar. Vår första afton går i tidens tecken och kommer att handla om politikers relation till litteratur.

För inte alltför länge sedan utgjorde den klassiska litteraturen stommen i den bildning som betraktades som så gott som nödvändig för en politiker som ville framstå som en trovärdig statsman. Mest kända och typiska exemplet på detta är väl Winston Churchill. Den bildade läsningen ansågs berika själ och karaktär, gav status och, inte minst, tjänade som inspiration och föredöme för den politiska retoriken.

Men hur förhåller det sig idag? Har litteraturen överhuvudtaget någon funktion för dagens politiker och i så fall vilken? Vad läser politikerna och varför? Vad skriver de för slags böcker och varför skriver de? Är det bildning, underhållning eller marknadsföring de söker? Och kanske måste vi också fråga oss; vad är överhuvudtaget bildning idag?

För att resonera kring detta och mycket annat har vi bjudit in före detta kulturministern Bengt Göransson (s) samt Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson (professorer i litteraturvetenskap, Lund) som i våras gav ut boken Statsministerns sommarläsning: om litteratur, politik och bildning. Moderator kommer vår egen Alexander Bareis (docent i tyska litteraturvetenskap, Lund) att vara.

Tid: 8 september, kl 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrum foajé, Lunds universitet
Inträde: 40 kr, Studenter 20 kr, eller medlemskap i LLS 2014 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Hjärtligt välkomna!