Litterära besvärjelser. Om sjukdom och berättande.

Katarina Bernhardsson,

lektor i medicinsk humaniora, författare till boken Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. (Ellerströms förlag, 2010),

Niklas Schiöler,

författare, essäist, docent, aktuell med Kontrollöga (Fri Press, 2018), en gestaltning av en tvångsneurotikers vardag.

Annika Mörte Alling,

docent i franska, samtalsledare.

Måndag 1 april, kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019: 150 kr

Ladda ner affisch