LLS hälsar er välkomna till en höst på tyska!

Höstens omutliga ankomst innebär inte bara mörker och förfall utan också också återkomster och nystarter. Inte minst innebär det en ny säsong av Litterär afton med lundensiska litteratursällskapet.

german-canon

Denna säsong har vi satt samman ett program med utgångspunkt i ett gemensamt övergripande tema: den tyskspråkiga litteraturen. Framförallt är det samtiden som skall belysas och diskuteras, och ett visst fokus ligger också på vilken roll samtida tyskspråkig litteratur har i dagens Sverige. Som ett gammalt kulturspråk vars litteratur historiskt sett haft ett stort inflytande på både svensk litteratur och kulturliv, ställer vi oss frågan vad som sker ”på tyska” idag, men också varför vi (kanske) vet allt mindre om detta.

Först ut, redan nu på måndag, är en afton om den tyska samtidsdramatiken, som presenteras närmare nedan. Den 21 oktober följer sedan en afton om tyskspråkig samtidslitteratur med betoning på prosa. Gäster i detta samtal är Svante Weyler, förläggare och kulturskribent med förankring i tysk litteratur, och Aimée Delblanc som arbetar som översättare och bl.a översatt namn som Günter Wallraff, Sabine Deitmer, Bernhard Schlink, Petra Hammesfahr och Elfriede Jelinek. Detta samtal kommer att modereras av Alexander Bareis som är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning på SOL.

Den 11 november vänder vi så tillbaka till rötterna i den tyska kulturen med en Faust-afton. Här bjuds vi på ett samtal mellan Eva Haettner Aurelius (professor i litteraturvetenskap vid SOL) och Mattias Pirholt (docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet) om Faust-mytens vandringar och förvandlingar inom den tyskspråkiga litteraturhistorien, där Johann Wolfgang von Goethe och Thomas Mann utgör de kanske högsta hållpunkterna.

Hösten avslutas sedan i vanlig ordning någon gång i december med en Nobelafton (vi återkommer med datum). Huruvida även denna kväll kommer att förankras under säsongens tema återstår att se. Otroligt nog har LLS inget att säga till om i den frågan!

Also, hertzlich willkommen zu noch einem spannenden Herbst mit der Lundensische Litteraturgesellschaft!


Litterär afton 30 september

Bühne frei für..?
– ett samtal om den tyska samtidsdramatiken

Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller från Teatr Weimar samtalar med Rikard Loman om samtida tyskspråkig dramatik.

Jörgen Dahlqvist är verksam som konstnärlig ledare, dramatiker och regissör vid Teatr Weimar i Malmö. Dahlqvist var även med och grundade Teatr Weimar 2003.

Fredrik Haller är regissör och dramatiker på Teatr Weimar i Malmö.

Rikard Loman är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och verksam som lärare på Teaterhögskolan i Malmö.

När: Måndagen den 30 september kl. 19:00
Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013. Studenter: 20 kr
Serveringen öppnar 18.30

VÄLKOMNA!