Nobelkväll i Lundensiska litteratursällskapet

Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet

Krzysztof Stala, lektor vid Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Köpenhamns universitet

Niklas Qvarnström, författare

Måndag 25 november, kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019:

  • Årsmedlemskap 150 kronor, Årsmedlemskap studerande 100 kronor, Tillfälligt medlemskap 50 kronor, Tillfälligt medlemskap studerande 20 kronor.
  • Avgiften överförs till Lundensiska litteratursällskapets konto SEB 5624 1057863. Ange medlemmens namn. Uppstår svårighet av något slag, kontakta  lundslitteratursallskap@gmail.com.
  • Bevis för medlemskap består i ett av LLS:s kassör signerat medlemskort, vilket sedan avgiften erlagts avhämtas i entrén vid nästföljande evenemang. Medlemskortet uppvisas vid anmodan och äger giltighet under ett år sedan det utfärdats. 
  • Avgift kan även erläggas vid entrén via swish: 1233817756. För mer information, se lundensiskalitteratursallskapet.se