På grund av smittspridningen begränsar vi antalet åhörare på Gurnah-kvällen till hundra personer.

Stolarna kommer placeras med ett avstånd till grannen. Så kom i tid om ni vill vara säkra på en plats!

Väl mött hälsar LLS!