LLS hälsar er välkomna till en höst på tyska!

Höstens omutliga ankomst innebär inte bara mörker och förfall utan också också återkomster och nystarter. Inte minst innebär det en ny säsong av Litterär afton med lundensiska litteratursällskapet.

german-canon

Denna säsong har vi satt samman ett program med utgångspunkt i ett gemensamt övergripande tema: den tyskspråkiga litteraturen. Framförallt är det samtiden som skall belysas och diskuteras, och ett visst fokus ligger också på vilken roll samtida tyskspråkig litteratur har i dagens Sverige. Som ett gammalt kulturspråk vars litteratur historiskt sett haft ett stort inflytande på både svensk litteratur och kulturliv, ställer vi oss frågan vad som sker ”på tyska” idag, men också varför vi (kanske) vet allt mindre om detta.

Först ut, redan nu på måndag, är en afton om den tyska samtidsdramatiken, som presenteras närmare nedan. Den 21 oktober följer sedan en afton om tyskspråkig samtidslitteratur med betoning på prosa. Gäster i detta samtal är Svante Weyler, förläggare och kulturskribent med förankring i tysk litteratur, och Aimée Delblanc som arbetar som översättare och bl.a översatt namn som Günter Wallraff, Sabine Deitmer, Bernhard Schlink, Petra Hammesfahr och Elfriede Jelinek. Detta samtal kommer att modereras av Alexander Bareis som är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning på SOL.

Den 11 november vänder vi så tillbaka till rötterna i den tyska kulturen med en Faust-afton. Här bjuds vi på ett samtal mellan Eva Haettner Aurelius (professor i litteraturvetenskap vid SOL) och Mattias Pirholt (docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet) om Faust-mytens vandringar och förvandlingar inom den tyskspråkiga litteraturhistorien, där Johann Wolfgang von Goethe och Thomas Mann utgör de kanske högsta hållpunkterna.

Hösten avslutas sedan i vanlig ordning någon gång i december med en Nobelafton (vi återkommer med datum). Huruvida även denna kväll kommer att förankras under säsongens tema återstår att se. Otroligt nog har LLS inget att säga till om i den frågan!

Also, hertzlich willkommen zu noch einem spannenden Herbst mit der Lundensische Litteraturgesellschaft!


Litterär afton 30 september

Bühne frei für..?
– ett samtal om den tyska samtidsdramatiken

Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller från Teatr Weimar samtalar med Rikard Loman om samtida tyskspråkig dramatik.

Jörgen Dahlqvist är verksam som konstnärlig ledare, dramatiker och regissör vid Teatr Weimar i Malmö. Dahlqvist var även med och grundade Teatr Weimar 2003.

Fredrik Haller är regissör och dramatiker på Teatr Weimar i Malmö.

Rikard Loman är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och verksam som lärare på Teaterhögskolan i Malmö.

När: Måndagen den 30 september kl. 19:00
Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013. Studenter: 20 kr
Serveringen öppnar 18.30

VÄLKOMNA!

Måndagen den 20/5, en afton i monstrets tecken

MONSTRET OCH MÄNNISKAN
– ett samtal om monstrets roll i den samtida fiktionen

ls_true_blood_by_ctn-d48mqrz

 
Vad är ett monster? Vad särskiljer föreställningen om monstret från föreställningar om andra, faktiska och fiktiva, varelser? Och varför har monstret, så långt tillbaka i tiden som vi kan se, utgjort ett väsentligt motiv i människors olika kulturer, i myten, i konsten och litteraturen och på senare tid inte minst i film, TV och datorspel? Vilken funktion har monstergestaltningen fyllt för människan, och framförallt vilken funktion fyller monstret idag?

Med sådana övergripande men grundläggande frågeställningar i bakhuvudet presenterar Lundensiska litteratursällskapet ett samtal kring monstret som begrepp och som gestalt i vår samtida kultur. För detta samtal har vi bjudit in tre av landets mest eminenta forskare på området.

Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet kom ut 2009 och kartlägger vampyrberättelsens historia, hur den formats och förändrats i kontakten med olika politiska och ideologiska kontexter och varför den fortsätter fascinerar oss i TV-serier som True Blood och böcker som Twilight-sagan av Stephanie Meyers.
 
Jonnie Eriksson, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, disputerade 2010 med avhandlingen Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi. Han undersöker här hur den den moderna, humanistiska föreställningen om människan till stora delar kommit till i relation med en parallel utveckling av en föreställning om monstret och det monstruösa, men också hur en posthumanistisk filosofi (här representerad av den franske filosofen Gilles Deleuze) kan hjälpa oss att tänka om våra uppfattningar om vad som är mänskligt och vad som är omänskligt eller monstruöst.
 
Samtalet kommer att ledas av Anna Arnman, lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, som disputerade på SOL i filmvetenskap 2005 med avhandlingen Hellraiser: om Clive Barkers film, som även den undersöker den komplicerade relationen mellan det mänskliga och det monstruösa.

Måndagen den 20 maj 2013, kl. 19:00
Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013. Studenter: 20 kr
 
Serveringen öppnar 18.30

Välkomna!

En afton om Orfeus i poesin 15/4

005d1377b7738c946bcf410a3678c731

Elisabeth Friis, Orfeusforskare och lektor vid Språk- och litteraturcentrum talar om sin forskning i Orfeusmytens historia och om mytens poetiska betydelse.

Därefter följer ett samtal med med den danske diktaren Morten Søndergaard och hans svenske översättare Jonas Rasmussen. 2005 utkom Søndergaards Et skridt i den rigtige retning som bland annat innehåller en diktsvit som presenterar en modern variant av Orfeus-myten. Boken nominererades till Nordiska Rådets Littteraturpris och utkom i svensk översättning 2012 på Förlaget Ràmus. Översättaren Jonas Rasmussen skrev också förordet till den utgåvan och har även översatt delar av Søndergaards senaste diktsamling, Fordele og ulemper ved at udvikle vinger till svenska under titeln Akut sol (2013, Trombone förlag).

Aftonen avslutas med en uppläsning ur den danska originaltexten av Morten Søndergaard och ur den svenska översättningen av Jonas Rasmussen.

Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Måndagen den 15 april 2013, kl. 19
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013, Studenter: 20 kr

Varmt välkomna!


Här är några recensioner av den svenska utgåvan av Ett steg i rätt riktning (2012):

Tidningen kulturen 27 mars 2012

Dagens nyheter 29 mars 2012

Bernur 28 mars 2012

samt några klipp med Søndergaard:

 

Litterär afton om den grafiska romanen 18/3

DET TECKNADE JAGET
– om självframställning i den grafiska romanen

Simon Gärdenfors, Serietecknare, författare till bl.a Död kompis (2012)
och
Daniela Wilks, Serietecknare, författare till bl.a Banglatown (2011)

i samtal med

Nina Ernst, Doktorand i litteraturvetenskap vid SOL-centrum

Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Måndagen den 18 mars 2013, kl. 19
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013, Studenter: 20 kr

Serveringen öppnar 18.30

VÄLKOMNA!


För den som vill orientera sig lite i förväg så kan Daniela Wilks hemsida rekommenderas. Adlibris erbjuder också möjligheten till en förhandstitt i debutboken Banglatown.

Simon Gärdenfors har en blogg, dessutom har han gjort en fin videopresentation av sin senaste bok Död kompis:

.