En kväll med Faust

Goethe's_Faust

En tysk hjälte?

Faustmotivet i tyskspråkig litteratur, från Goethe till Thomas Mann

Eva Haettner Aurelius (professor i litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet) och Mattias Pirholt (docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet) samtalar med Daniel Helsing (doktorand i litteraturvetenskap på SOL) om Faust-legendens betydelse i den tyskspråkiga litteraturhistorien.

Måndagen den 11 november 2013, kl. 19
Plats: SOL, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2013 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Välkomna!

Litterär afton 21 oktober: Tysk samtidslitteratur

På måndag kväll fortsätter Lundensiska litteratursällskapet höstens belysning och diskussion av dagens tyskspråkiga litterära scen. Vi flyttar nu fokus från teatern och dramatiken till prosan och romanen i ett samtal mellan Svante Weyler, Aimée Delblanc och Alexander Bareis.

Vilka är de dominerande författarna idag och vad skriver de om, och vilka är de nya och kommande namnen? Hur förhåller sig de tysktalande ländernas litteratur till varandra, till traditionen och till ett Europa i kris? Men också; hur förhåller sig det svenska kulturlivet, svenska förläggare och svenska läsare till den tyskspråkiga litteraturen idag? Har tysk kultur återfått något av sitt gamla inflytande i kraft av Tysklands växande ekonomiska och politiska styrka, eller sådana samband överhuvudtaget inte längre aktuella?

Svante Weyler är journalist, författare och förläggare och driver sedan 2007 Weyler förlag som bl.a givit ut Juli Zeh och Ingo Schulze.

Aimée Delblanc är översättare och tidigare ledare för det litterära översättarseminariet på Södertörns högskola. Hon har bl.a översatt Elfriede Jelinek, Bernhard Schlink och Günter Wallraff.

Alexander Bareis är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning på
Språk och litteraturcentrum vid Lunds Universitet.

Alltså, varmt välkomna till Språk- och litteraturcentrums foajé i Lund,
Måndagen den 21 oktober kl. 19:00!

Inträdet är som vanligt 40 kr (20kr för studenter) eller medlemskap i LLS 2013. Serveringen öppnar 18.30.

LLS hälsar er välkomna till en höst på tyska!

Höstens omutliga ankomst innebär inte bara mörker och förfall utan också också återkomster och nystarter. Inte minst innebär det en ny säsong av Litterär afton med lundensiska litteratursällskapet.

german-canon

Denna säsong har vi satt samman ett program med utgångspunkt i ett gemensamt övergripande tema: den tyskspråkiga litteraturen. Framförallt är det samtiden som skall belysas och diskuteras, och ett visst fokus ligger också på vilken roll samtida tyskspråkig litteratur har i dagens Sverige. Som ett gammalt kulturspråk vars litteratur historiskt sett haft ett stort inflytande på både svensk litteratur och kulturliv, ställer vi oss frågan vad som sker ”på tyska” idag, men också varför vi (kanske) vet allt mindre om detta.

Först ut, redan nu på måndag, är en afton om den tyska samtidsdramatiken, som presenteras närmare nedan. Den 21 oktober följer sedan en afton om tyskspråkig samtidslitteratur med betoning på prosa. Gäster i detta samtal är Svante Weyler, förläggare och kulturskribent med förankring i tysk litteratur, och Aimée Delblanc som arbetar som översättare och bl.a översatt namn som Günter Wallraff, Sabine Deitmer, Bernhard Schlink, Petra Hammesfahr och Elfriede Jelinek. Detta samtal kommer att modereras av Alexander Bareis som är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning på SOL.

Den 11 november vänder vi så tillbaka till rötterna i den tyska kulturen med en Faust-afton. Här bjuds vi på ett samtal mellan Eva Haettner Aurelius (professor i litteraturvetenskap vid SOL) och Mattias Pirholt (docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet) om Faust-mytens vandringar och förvandlingar inom den tyskspråkiga litteraturhistorien, där Johann Wolfgang von Goethe och Thomas Mann utgör de kanske högsta hållpunkterna.

Hösten avslutas sedan i vanlig ordning någon gång i december med en Nobelafton (vi återkommer med datum). Huruvida även denna kväll kommer att förankras under säsongens tema återstår att se. Otroligt nog har LLS inget att säga till om i den frågan!

Also, hertzlich willkommen zu noch einem spannenden Herbst mit der Lundensische Litteraturgesellschaft!


Litterär afton 30 september

Bühne frei für..?
– ett samtal om den tyska samtidsdramatiken

Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller från Teatr Weimar samtalar med Rikard Loman om samtida tyskspråkig dramatik.

Jörgen Dahlqvist är verksam som konstnärlig ledare, dramatiker och regissör vid Teatr Weimar i Malmö. Dahlqvist var även med och grundade Teatr Weimar 2003.

Fredrik Haller är regissör och dramatiker på Teatr Weimar i Malmö.

Rikard Loman är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och verksam som lärare på Teaterhögskolan i Malmö.

När: Måndagen den 30 september kl. 19:00
Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013. Studenter: 20 kr
Serveringen öppnar 18.30

VÄLKOMNA!

Måndagen den 20/5, en afton i monstrets tecken

MONSTRET OCH MÄNNISKAN
– ett samtal om monstrets roll i den samtida fiktionen

ls_true_blood_by_ctn-d48mqrz

 
Vad är ett monster? Vad särskiljer föreställningen om monstret från föreställningar om andra, faktiska och fiktiva, varelser? Och varför har monstret, så långt tillbaka i tiden som vi kan se, utgjort ett väsentligt motiv i människors olika kulturer, i myten, i konsten och litteraturen och på senare tid inte minst i film, TV och datorspel? Vilken funktion har monstergestaltningen fyllt för människan, och framförallt vilken funktion fyller monstret idag?

Med sådana övergripande men grundläggande frågeställningar i bakhuvudet presenterar Lundensiska litteratursällskapet ett samtal kring monstret som begrepp och som gestalt i vår samtida kultur. För detta samtal har vi bjudit in tre av landets mest eminenta forskare på området.

Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet kom ut 2009 och kartlägger vampyrberättelsens historia, hur den formats och förändrats i kontakten med olika politiska och ideologiska kontexter och varför den fortsätter fascinerar oss i TV-serier som True Blood och böcker som Twilight-sagan av Stephanie Meyers.
 
Jonnie Eriksson, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, disputerade 2010 med avhandlingen Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi. Han undersöker här hur den den moderna, humanistiska föreställningen om människan till stora delar kommit till i relation med en parallel utveckling av en föreställning om monstret och det monstruösa, men också hur en posthumanistisk filosofi (här representerad av den franske filosofen Gilles Deleuze) kan hjälpa oss att tänka om våra uppfattningar om vad som är mänskligt och vad som är omänskligt eller monstruöst.
 
Samtalet kommer att ledas av Anna Arnman, lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, som disputerade på SOL i filmvetenskap 2005 med avhandlingen Hellraiser: om Clive Barkers film, som även den undersöker den komplicerade relationen mellan det mänskliga och det monstruösa.

Måndagen den 20 maj 2013, kl. 19:00
Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013. Studenter: 20 kr
 
Serveringen öppnar 18.30

Välkomna!