Moberg-afton i Lundensiska litteratursällskapet

Vilhelm Moberg – författaren, debattören, nationalikonen

Jens Liljestrand, 

fil dr i litteraturvetenskap och biträdande kulturchef på Expressen

i samtal med 

Aron Sjöblad, 

från LLS om sin bok 

Mannen i skogen – en biografi över Vilhelm Moberg

Tisdag (OBS!) 29 januari 2019, kl. 19:00

Plats:Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019: 150 kr

Vilhelm Moberg 1967


Ladda ner affisch

3 december – Nobelafton 2018: En historisk kväll

Då inget Nobelpris i litteratur delas ut 2018 vänder Lundensiska litteratursällskapet blicken åt historien, i en perspektivrik och engagerande afton om den litteratur som hyllats och lästs –och förtjänar att läsas igen. 

Genom anföranden och panelsamtal behandlasNobelprisets historiska utvecklingslinjer, intresseväckande detaljer kring pristagare från olika länder och debatter om författare som fått stå utan litteraturens historiskt mest ärofyllda utmärkelse.

Deltagare är denna afton följande styrelsemedlemmar i LLS:

Eva Haettner Aurelius (professor emerita i litteraturvetenskap), Oscar Jansson (doktorand i litteraturvetenskap), Anders Mortensen (lektor ilitteraturvetenskap), Annika Mörte Alling (docent i franska), Astrid Regnell (lektor i litteraturvetenskap), Aron Sjöblad (forskare i latin) & Anna Smedberg Bondesson (lektor litteraturvetenskap)

Måndagen den 3 december 2018, kl. 19:00
Plats:
 Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH

Litterär afton 19/11: Vem var Tegnér?


Porträtt efter en målning av Leonard Roos af Hjälmsäter (1787–1827), publicerad i Tegnérs Samlade skrifter 1876.

Ett samtal kring den nyutkomna antologin Efter Tegnér: Experiment med traditionen mellan litteraturvetarna Alfred Sjödin (redaktör och medförfattare) Peter Henning (medförfattare) och Kenneth Lindegren (medförfattare).

Måndagen den 19 november 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)

OBS: Tyvärr kommer serveringen inte vara öppen denna afton!

Ladda ner affisch


Nobelafton 2018

Årets sista afton äger rum måndagen den 3 december och kommer i avsaknad av en ny pristagare ägnas åt Nobelpriset självt; dess historia och framtid, inflytande och misslyckanden, pinsamheter, storheter, pristagare och prisgivare m.m. Mer info kommer.

Litterär afton 1 oktober: Den nya arbetarlitteraturen

Den nya arbetarlitteraturen

– författare, former och förutsättningar

Ett samtal mellan författaren Anna Jörgensdotter – bl.a Pappa Pralin (2002), Bergets döttrar (2009) och Solidärer (2017) – och litteraturvetaren Magnus Nilsson – bl.a Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna (2003) & Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa (2010) – från Malmö universitet.

Några talepunkter inför aftonen:

  • Uppsvinget för arbetarlitteraturen i Sverige sedan 2006
  • Breddningen av traditionen med exempelvis serier och lyrik
  • Den politiska betydelsen av samtida arbetarlitteratur
  • Hur kommer det sig att arbetarlitteraturen är så stark i Sverige?
  • Vilka är arbetarlitteraturens aktörer idag?

Måndagen den 1 oktober 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH