Välkomna till en föreläsning med Sigrid Combüchen!

Språk och identitet

En föreläsning av

Sigrid Combüchen


I samband med Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (CSS) internationella forskningskonferens 16-18 maj 2019, bjuder LLS in alla sina medlemmar delta i Sigrid Combüchens keynote-föreläsning på temat Språk och identitet.

Läs mera här:
https://csspublications.net/css2019-programme/sigrid-combuchen

(OBS: Föreläsningen kommer att hållas på svenska)


Torsdagen den 16 maj 2019, kl. 16:00

Plats: Hörsalen på Språk- och litteraturcentrum (H104), Lund

Inträde: Föredraget är öppet för konferensdeltagare och medlemmar i lundensiska litteratursällskapet, för information om hur man blir medlem, se här.


Litterär afton 18 mars (den tidigare inställda): LLS Lundaserie ger ”Att vittna sitt liv. Om Majken Johansson”

Lundalitteraturvetarna

Paul Tenngart, författare till boken Livsvittnet Majken Johansson, och

Anna Smedberg Bondesson i ett samtal om litteraturens liv och livets litteratur

Måndag 18 mars, kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019: 150 kr

För mer information, se lundensiskalitteratursallskapet.se

Ladda ner affisch

Litterära besvärjelser. Om sjukdom och berättande.

Katarina Bernhardsson,

lektor i medicinsk humaniora, författare till boken Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. (Ellerströms förlag, 2010),

Niklas Schiöler,

författare, essäist, docent, aktuell med Kontrollöga (Fri Press, 2018), en gestaltning av en tvångsneurotikers vardag.

Annika Mörte Alling,

docent i franska, samtalsledare.

Måndag 1 april, kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019: 150 kr

Ladda ner affisch