Symposium: ”Nordens litteratur i världen”, 19 maj 2018

Program:

 • 10.15 Anders Mortensen och Rikard Schönström (CSS): Vad är nordisk världslitteratur
 • 10.40 Robert William Rix (København): Correspondences: Swedenborg’s Influence on World Literature
 • 11.05 Cian Duffy (Lund): British Romanticism and Scandinavia
  • 11.30 kaffe
 • 11.50 Monica Wenusch (Wien): Transmission og reception: moderne skandinavisk litteratur i Tyskland omkring år 1900
 • 12.15 Ian Giles (Edinburgh): Selling Scandinavian Literature to British Readers 1917-2017
  • 12.40–13.30 Lunch
 • 13.30 Anna Smedberg Bondesson (CSS): Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf
 • 13.55 Davide Finco (Genoa): Nordisk barnlitteratur som förebild i Italien
 • 14.20 Lill-Ann Körber (Oslo/Berlin): Postkoloniala och dekoloniala perspektiv på nordisk världslitteratur
  • 15.00 kaffe
 • 15.20 Robert Zola Christensen (CSS): Money talks. Nordic Noir i verden
 • 15.45 Panelsamtal mellan symposiets medverkande: Nordens litteratur i världen och Nordisk världslitteratur

Inträde: 100 kronor (– självkostnadspris för servering av förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) som måste inbetalas senast den 15 maj till Lundensiska litteratursällskapets bankkonto på SEB 5624 – 1057863 (var noga med att ange deltagarens efternamn).

Medtag den 19 maj utskrift av banköverföringen, vilken tjänar som inträdesbiljett i entrén och där byts mot lunchbiljett.

Lunchen består av fylld baguette (av bättre slag, olika alternativ) samt dryck. Behov av specialkost meddelas senast den 15 maj till lundslitteratursallskap@gmail.com, där även frågor av varjehanda slag rörande symposiet besvaras.

Ladda ner affisch

Litterär afton 16 april: Biblioterapi och litteraturläsningens sociala värden

Det är välkänt att litteraturläsning kan upplevas som terapeutiskt, men hur fungerar egentligen ’biblioterapi’? Och hur påveras läsupplevelsen om den delas med andra?

För att diskutera dessa frågor har vi bjudit in litteraturvetarna Torbjörn Forslid (LU), Anders Ohlsson (LU) och Cecilia Pettersson (Göteborgs universitet). Moderator är Immi Lundin (LU)

Måndagen den 16 april 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH

 

Litterär afton 12 mars: ”Att forska i världslitteratur”

Att forska i världslitteratur

– begrepp, metodik, teori

 

Mycket har hänt sedan Goethe myntade begreppet Weltliteratur. Snarare än en global kanon av mästerverk, ofta med tyngdpunkt i europeiska klassiker, handlar forskningens diskussioner om världslitteraturer, i pluralis; om komplexa dynamiker mellan det lokala och det globala, om mekanismer av översättning, cirkulation och historiesyn mellan litteraturer och kulturella system som påverkar hur både världen och litteratur förstås och fungerar.

Tisdagen den 12 mars gästar Christian Claesson, Annika Mörte Alling och Paul Tenngart, samtliga litteraturforskare vid Språk- och litteraturcentrum (LU), Lundensiska litteratursällskapet och ger en presentation av hur modern världslitterär forskning kan bedrivas, med särskild utgångspunkt i forskningsprogrammet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics.

Mer information:

Måndagen den 12 mars 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH

Litterär afton 12/2 2018: Den litterära drottningen

Den litterära drottningen
Kristina som författare och mecenat

ett samtal mellan

Stefano Fogelberg Rota

Forskare i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Författare till avhandlingen Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna (2008)

&

Eva Haettner Aurelius

Professor emerita i litteraturvetenskap, SOL. Har bland annat skrivit en artikel om Drottning Kristina i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (en version av artikeln finns att läsa här.)

 

Måndagen den 12 februari 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH