Välkomna till en föreläsning med Sigrid Combüchen!

Språk och identitet

En föreläsning av

Sigrid Combüchen


I samband med Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (CSS) internationella forskningskonferens 16-18 maj 2019, bjuder LLS in alla sina medlemmar delta i Sigrid Combüchens keynote-föreläsning på temat Språk och identitet.

Läs mera här:
https://csspublications.net/css2019-programme/sigrid-combuchen

(OBS: Föreläsningen kommer att hållas på svenska)


Torsdagen den 16 maj 2019, kl. 16:00

Plats: Hörsalen på Språk- och litteraturcentrum (H104), Lund

Inträde: Föredraget är öppet för konferensdeltagare och medlemmar i lundensiska litteratursällskapet, för information om hur man blir medlem, se här.