Litterär afton i Lundensiska litteratursällskapet

Mikael Nydahl, översättare och förläggare, Ida Börjelpoet och översättare och Eleonora Narvseliusetnolog

samtalar om antologin

Under Ukrainas öppna himmel

Röster ur ett krig (2022)

Moderator: Johanna Lindbladh

Därefter samtal på länk med poeten

Olena Stepanenko

tolkat till svenska av Diana Dobrodij

Måndag 10 oktober 2022 kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Förfriskningar • Serveringen öppnar 18.30

/

Info om deltagarna: 
Diana Dobrodij, skandinavist, verksam i Kyjiv som lärare i svenska fram till den ryska invasionen, född 1998 i Kyjiv, för närvarande bosatt i Skåne

Eleonora Narvselius, docent i etnologi och Europastudier vid Lunds universitet, född i Lviv 1972

Ida Börjel, poet och översättare, gästredaktör för PEN/Opps Belarusnummer och medredaktör för Ett år i Belarus (Atlas 2021), född 1975 i Lund

Johanna Lindbladh, docent i slaviska språk (litterär inriktning) vid Lunds universitet, född i Lund 1970

Mikael Nydahl, översättare, förläggare vid Ariel förlag, gästredaktör för PEN/Opps Belarus- och Ukrainanummer samt medredaktör för Ett år i Belarus (Atlas 2021), född 1973 i Malmö

Olena Stepanenko, född 1974 i Talalaivka i Tjernihivregionen, bosatt i Butja utanför Kyjiv . Poet . Befinner sig för närvarande i Storbritannien  

Nytt evenemang i Lundensiska litteratursällskapet

Fabler och fauna. Bilder av djur i litteraturen

Andrea Lundgren

Författare till novellsamlingen Nordisk fauna

Erik Zillén

Docent i litteraturvetenskap, författare till Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie

Anna Clara Törnqvist

Lektor i litteraturvetenskap, undervisar i litterär gestaltning vid författarskolan i Lund.

Kvällens moderator.

Måndag 23 maj 2022, kl. 19:00 
Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Förfriskningar • Serveringen öppnar 18.30

Kallelse till årsmöte i Lundensiska litteratursällskapet

/

 
Sammanträdestid: 2022–05–31, kl. 16.30–18.30

Plats: Språk- och litteraturcentrum, H-bygganden, sal H205c

 
Välkomna att delta i Lundensiska litteratursällskapets årsmöte! Ärenden som kommer avhandlas:
 
1. Mötets öppnande

2a. Utseende av mötesordförande

2b. Utseende av mötessekreterare
 
2c. Utseende av justeringspersoner              
 
3. LLS verksamhetsberättelse 2020
 
4. Ekonomisk redovisning
 
5. Presentation och godkännande av revisionsberättelsen
 
6. Val av styrelse intill nästa årsmöte
 
7. Utseende av föreningens firmatecknare
 
8. Val av valberedning intill nästa årsmöte

9. Val av revisor intill nästa årsmöte
 
10. Fastställande av medlemsavgift
 
11. Övriga frågor
 
12. Årsmötets avslutande
 

Nytt evenemang i Lundensiska litteratursällskapet

Lagercrantz’ Zlatanbiografi 

Om nya läsare, platsens betydelse och om att sälja in en livshistoria 

Cristine Sarrimo

docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet, författare till Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna 

Annika Olsson

docent i litteraturvetenskap, Malmö universitet

Magnus Nilsson

Professor i litteraturvetenskap, Malmö universitet

Måndag 9 maj 2022, kl. 19:00 
Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Förfriskningar • Serveringen öppnar 18.30