Nytt evenemang i Lundensiska litteratursällskapet

Fabler och fauna. Bilder av djur i litteraturen

Andrea Lundgren

Författare till novellsamlingen Nordisk fauna

Erik Zillén

Docent i litteraturvetenskap, författare till Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie

Anna Clara Törnqvist

Lektor i litteraturvetenskap, undervisar i litterär gestaltning vid författarskolan i Lund.

Kvällens moderator.

Måndag 23 maj 2022, kl. 19:00 
Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Förfriskningar • Serveringen öppnar 18.30

Kallelse till årsmöte i Lundensiska litteratursällskapet

/

 
Sammanträdestid: 2022–05–31, kl. 16.30–18.30

Plats: Språk- och litteraturcentrum, H-bygganden, sal H205c

 
Välkomna att delta i Lundensiska litteratursällskapets årsmöte! Ärenden som kommer avhandlas:
 
1. Mötets öppnande

2a. Utseende av mötesordförande

2b. Utseende av mötessekreterare
 
2c. Utseende av justeringspersoner              
 
3. LLS verksamhetsberättelse 2020
 
4. Ekonomisk redovisning
 
5. Presentation och godkännande av revisionsberättelsen
 
6. Val av styrelse intill nästa årsmöte
 
7. Utseende av föreningens firmatecknare
 
8. Val av valberedning intill nästa årsmöte

9. Val av revisor intill nästa årsmöte
 
10. Fastställande av medlemsavgift
 
11. Övriga frågor
 
12. Årsmötets avslutande
 

Nytt evenemang i Lundensiska litteratursällskapet

Lagercrantz’ Zlatanbiografi 

Om nya läsare, platsens betydelse och om att sälja in en livshistoria 

Cristine Sarrimo

docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet, författare till Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna 

Annika Olsson

docent i litteraturvetenskap, Malmö universitet

Magnus Nilsson

Professor i litteraturvetenskap, Malmö universitet

Måndag 9 maj 2022, kl. 19:00 
Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Förfriskningar • Serveringen öppnar 18.30

Nytt evenemang i Lundensiska litteratursällskapet

Varför läsa Harry Martinson? I synnerhet i mörka och ovissa tider.

Professor Johan Stenström

ger sig ut på litteraturkritiska vandringar med 

författaren Björn Larsson

utifrån hans bok Harry Martinson. På luffen i ett författarskap.

Måndag 4 april, kl. 19:00
Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Förfriskningar • Serveringen öppnar 18.30