Bli medlem

  • Årsmedlemskap 150 kronor
  • Årsmedlemskap studerande 100 kronor
  • Tillfälligt medlemskap 50 kronor
  • Tillfälligt medlemskap student 20 kronor

Avgiften överförs till Lundensiska litteratursällskapets konto SEB 5624 1057863. Ange medlemmens namn. Uppstår svårighet av något slag, kontakta lundslitteratursallskap@gmail.com.

Bevis för medlemskap består i ett av LLS:s kassör signerat medlemskort, vilket sedan avgiften erlagts avhämtas i entrén vid nästföljande evenemang. Medlemskortet uppvisas vid anmodan och äger giltighet under ett år sedan det utfärdats.

Avgift kan även erläggas vid entrén via swish: 1233817756