En kväll med Faust

Goethe's_Faust

En tysk hjälte?

Faustmotivet i tyskspråkig litteratur, från Goethe till Thomas Mann

Eva Haettner Aurelius (professor i litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet) och Mattias Pirholt (docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet) samtalar med Daniel Helsing (doktorand i litteraturvetenskap på SOL) om Faust-legendens betydelse i den tyskspråkiga litteraturhistorien.

Måndagen den 11 november 2013, kl. 19
Plats: SOL, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2013 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30

Välkomna!