Inställd litteraturafton: Ordkonst och vinkonst 23 mars

Efter överväganden i styrelsen skjuter vi på grund av risken för virusspridning upp litteraturaftonen Vinkonst och ordkonst som skulle varit 23 mars, kl.19 på SOL-centrum. 

Vi ser dock mycket fram emot att kunna hålla denna afton senare, liksom ytterligare två redan inplanerade – en om Handke med Roland Lysell och Thomas Steinfeldt samt en dramatikafton med Rikard Loman.