Litterär afton 12 mars: ”Att forska i världslitteratur”

Att forska i världslitteratur

– begrepp, metodik, teori

 

Mycket har hänt sedan Goethe myntade begreppet Weltliteratur. Snarare än en global kanon av mästerverk, ofta med tyngdpunkt i europeiska klassiker, handlar forskningens diskussioner om världslitteraturer, i pluralis; om komplexa dynamiker mellan det lokala och det globala, om mekanismer av översättning, cirkulation och historiesyn mellan litteraturer och kulturella system som påverkar hur både världen och litteratur förstås och fungerar.

Tisdagen den 12 mars gästar Christian Claesson, Annika Mörte Alling och Paul Tenngart, samtliga litteraturforskare vid Språk- och litteraturcentrum (LU), Lundensiska litteratursällskapet och ger en presentation av hur modern världslitterär forskning kan bedrivas, med särskild utgångspunkt i forskningsprogrammet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics.

Mer information:

Måndagen den 12 mars 2018, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 50 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2018 (150kr)
OBS: vi kan tyvärr endast ta betalt i kontanter
Serveringen öppnar 18.30

LADDA NER AFFISCH