Litterär afton mån 17 mars: Brechts självporträtt

Till sommaren utkommer Bertolds Brechts Historier om herr Keuner (Die Geschichten vom Herrn Keuner) för första gången i svensk översättning på Celanders förlag. Historier om herr Keuner är en samling korta berättelser och anekdoter, aforismer och kommentarer om politik, vardagsliv och livet i exil. Från 1930 till sin död 1956 skrev Brecht ned dessa ironiska porträtt av sin tid samtidigt som han ”bytte land oftare än han bytte skor”. Den kvicke och underfundige herr Keuner har betraktats som ett självporträtt av författaren.

För översättningen står ingen mindre än Lunds egen teaternestor Ulf Gran, som tillika är hedersdoktor vid Språk och litteraturcentrum. Med anledning av detta och som en fortsättning på höstens tyska tema bjöd vi därför in Ulf Gran och teatervetaren Kent Sjöström från Malmö teaterhögskola för ett samtal kring Brechts tankar om teater, samhälle och om sig själv. Samtalsledare kommer en av lundensiska litteratursällskapets nya styrelseledamöter, Alexander Bareis, att vara.

Plats och tid är som vanligt SOLs foajé kl 19:00.

Varmt välkomna!