LLS Lundaserie presenterar: Vilhelm Ekelund lever – i Skåne och i världen

Ett samtal mellan 

Ann Lingebrant, litteraturvetare och kritiker, 

Lars-Håkan Svensson, professor i engelska och

Per Erik Ljung, docent i litteraturvetenskap

Måndag 28 oktober, kl. 19:00

Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund

Medlemskap i LLS 2019: årskort 150 kr, tillfälligt medlemskap 40 kr (studenter 20 kr)