Lundensiska litteratursällskapets lundaserie ger: Att vittna sitt liv. Om Majken Johansson.

Lundalitteraturvetarna Paul Tenngart, författare till boken Livsvittnet Majken Johansson, och Anna Smedberg Bondesson i ett samtal om litteraturens liv och livets litteratur.

Måndag 4 mars, kl. 19:00 Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund Medlemskap i LLS 2019: 150 kr För mer information, se lundensiskalitteratursallskapet.se