Måndagen den 20/5, en afton i monstrets tecken

MONSTRET OCH MÄNNISKAN
– ett samtal om monstrets roll i den samtida fiktionen

ls_true_blood_by_ctn-d48mqrz

 
Vad är ett monster? Vad särskiljer föreställningen om monstret från föreställningar om andra, faktiska och fiktiva, varelser? Och varför har monstret, så långt tillbaka i tiden som vi kan se, utgjort ett väsentligt motiv i människors olika kulturer, i myten, i konsten och litteraturen och på senare tid inte minst i film, TV och datorspel? Vilken funktion har monstergestaltningen fyllt för människan, och framförallt vilken funktion fyller monstret idag?

Med sådana övergripande men grundläggande frågeställningar i bakhuvudet presenterar Lundensiska litteratursällskapet ett samtal kring monstret som begrepp och som gestalt i vår samtida kultur. För detta samtal har vi bjudit in tre av landets mest eminenta forskare på området.

Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet kom ut 2009 och kartlägger vampyrberättelsens historia, hur den formats och förändrats i kontakten med olika politiska och ideologiska kontexter och varför den fortsätter fascinerar oss i TV-serier som True Blood och böcker som Twilight-sagan av Stephanie Meyers.
 
Jonnie Eriksson, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, disputerade 2010 med avhandlingen Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi. Han undersöker här hur den den moderna, humanistiska föreställningen om människan till stora delar kommit till i relation med en parallel utveckling av en föreställning om monstret och det monstruösa, men också hur en posthumanistisk filosofi (här representerad av den franske filosofen Gilles Deleuze) kan hjälpa oss att tänka om våra uppfattningar om vad som är mänskligt och vad som är omänskligt eller monstruöst.
 
Samtalet kommer att ledas av Anna Arnman, lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, som disputerade på SOL i filmvetenskap 2005 med avhandlingen Hellraiser: om Clive Barkers film, som även den undersöker den komplicerade relationen mellan det mänskliga och det monstruösa.

Måndagen den 20 maj 2013, kl. 19:00
Plats: Sol, Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr eller medlemskap i LLS 2013. Studenter: 20 kr
 
Serveringen öppnar 18.30

Välkomna!