Medlemmar 2019 behöver inte lösa nytt årskort

Fritt insläpp för alla med medlemskort signerat 2019 till och med höstterminens start september 2022, medan alla med medlemskort äldre än 2019 löser nytt årskort.