Publikationer

Lundensiska litteratursällskapets nära samarbetspartner Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) publicerade nyligen första numret av sin nystartade webbpublikation Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly. Temat för numret är ”Perspektiv på Gunnar Ekelöf” och innehållet är till stora delar baserat på föredrag från det symposium om Ekelöf som LLS, tillsammans med CSS och Gunnar Ekelöf-sällskapet, arrangerade på Språk- och litteraturcentrum i Lund den 7 maj 2016.

Vi är mycket glada över att vårt välbesökta och uppskattade symposium på detta sätt reinkarnerats i skrift, bild och ljud och rekommenderar alla LLS vänner att besöka numret snarast!

(Klicka på bilden för att komma till numret)