Tidigare aftnar 2005-2012

2005

21 feb 2005
Den ideala huvudpersonen
Inger Edelfeldt och Immi Lundin

14 mars 2005
Kriminallitteraturens position idag
Jan Arnald, Kristian Lundberg och Paul Tenngart

18 april 2005
Samtida dansk poesi
Lars Bukdahl och Naja Marie Aidt

30 maj 2005
En lundensisk teaterhistoria
Ulf Gran, hedersdoktor, Sara Granath och Carlhåkan Larsén

29 sept 2005
Ett samtal om kvinnliga ironiker från Lenngren till Lugn
Lars Elleström och Anna Smedberg Bondesson

25 okt 2005
Försokratikern Sapfo
Jesper Svenbro

5 dec 2005
Årets nobelpristagare: Harold Pinter – film, drama, politik
Erik Hedling, Rickard Loman och Petra Ragnerstam

2006

4 febr 2006
Lasse Söderbergs poesi
Ingela Brovik, Jonas Ellerström, Claes Göran Holmberg, Per Erik Ljung, Jan-Gunnar Sjölin, Lars Håkan Svensson, Paul Tenngart, René Vasques Díaz och Lasse Söderberg

23 mars 2006
Minimalism och tjurfäktning
Christina Hesselholdt och Immi Lundin

31 april 2006
Om Gustaf Otto Adelborg och mötet med en udda moralist på 50-talet
Lars Rydbeck

15 maj 2006
Fenomenet estradpoesi
Andreas Brunner, Ida Linde, Albin Balthasar Lundmark och Karin Nykvist

2 okt 2006
Bokmarknadens villkor i morgon
Anita Linde, Ann Steiner och Immi Lundin

6 nov 2006
Översättning och skrivande
Magnus Hedlund, Per Engström och Daniel Möller

6 dec 2006
Årets nobelpristagare Orhan Pamuk
Magnus Eriksson, Inger Johansson, Andrea Karlsson och Tord Olsson

2007

26 febr 2007
Strindberg och den litterära gesten
Rickard Schönström

19 mars 2007
Litteraturens bohemer
Jenny Westerström och Mikael Askander

16 april 2007
Älskad och förnekad: samtal kring flickboken som försvann
Birgitta Theander och Marianne Thormählen

18 maj 2007
Den australiske poeten Les Murray läser dikter och samtalar med Lennart Nyberg och Daniel Möller.

17 sept 2007
Gunnar Ekelöfs 100-årsdag  (i samarbete med LKMS på Skissernas museum)
Claus Bohm och Neal Ashley Conrad: Ekelöfs blick (da film)
i samtal med Anders Mortensen
Konsert: Sven-David Sandström From Mölna Elegy
Marianne Eklöf, mezzosopran
Margot Nyström, piano
Ann-Marie Lysell, violin
Peter Törnblom, cello

15 okt 2007
Chick-lit: Ny genre eller samma gamla kärleksroman
Melissa Gjellstad, Mariah Larsson och Karin Nykvist

27 okt 2007
Om Bertil Malmberg och den tyska kulturen
Lars Gustafsson, Carl Henning Wijkmark och Sigrid Combüchen

8 dec 2007
Utan Poesi – aldrig! Ett symposium kring Charles Baudelaire (samarbete med SOL)
Anders Cullhed, Jean-Paul Avice, Gert Cervin, Ulf Peter Hallberg och Tryggve Carlsson. Christina Sjöblad hälsar välkommen

3 dec 2007
Årets nobelpristagare: Perspektiv på Doris Lessing
Ingrid Holmquist, Elisabeth Stjernberg och Immi Lundin

2008

11 febr 2008
Vänskap och skrivande
Eva Österberg, Marie Löwendahl. Moderator: Jon Helgason

10 mars 2008
Erotik och emancipation i det sena 1800-talet
Eva Borgström och Christine Sarrimo. Moderator: Anders Mortensen

41 april 2008
Pojken som överlevde. Samtal om Harry Potter
Stefan Ekman, Birger Heden och Christina Möller. Moderator: Mariah Larsson.

5 maj 2008
Sonja Åkesson. Dikt-liv-myt
Amelie Björck och Anna Smedberg Bondesson. Moderator: Paul Tenngart.

15 sept 2008
Tid, dikt och stillhet
Lars Gustafsson, Lars Gustaf Andersson och Per Svensson.

13 okt 2008
Varför läsa?
Immi Lundin, Magnus Persson och Birgitta Bommarco.

18 nov 2008
Selma Lagerlöf och läsarna
Louise Vinge och Anna Klara Törnqvist. Moderator: Ann-Sofie Ljung Svensson.

15 dec 2008
Årets nobelpristagare: Jean Marie Gustave Le Clézio
Jeana Jarlsbo, Eva Ström och Per Svensson.

2009

9 febr 2009
Arbetarlitteratur på 2000-talet
Anneli Jordahl, Magnus Nilsson och Immi Lundin.

17 mars 2009
Kvinnor mot strömmen. Skrift och nazism i svenskat 30-tal
Bibi Jonsson och Sif Bokholm. Moderator: Johan Östling.

20 april 2009
Möte mellan konstarter
Anders Palm, Jan Torsten Ahlstrand, Bengt Böckman och Hans Pålsson.

7 maj 2009
Hur läskigt får det va’?
Laura Trenter och Mårten Sandén. Moderator: Bo Lundin.

15 okt 2009
Möten med stora författare
Carl Magnus von Seth och Rikard Schönström.

2 nov 2009
Varför doktor Glas idag?
Begt Ohlsson, Christine Sarrimo och Rikard Loman.

23 nov 2009
Bruno K.Öijer i och bortom offentligheten
Anders Mortensen, Per Bäckström, Ann Steiner och Anders Agebjörn.

7 dec 2009
Årets nobelpristagare: Om Herta Müller
Inger Johansson, Anamaria Dutceat Segesten och Martin Lagerholm. Moderator: Immi Lundin.

2010

1 mars 2010
Litteraturkritik i bloggtider?
Rakel Chukri, Ann Lingebrandt och Arvid Jurjaks.

7 april 2010
Biten av Twilight? Förälskade forskare förklarar fenomenet
Ann Steiner, Mariah Larsson och Karin Nykvist.

19 april 2010
Vilhelm Mobergs utvandrarepos i ny belysning
Jens Liljestrand, Ann-Karin Carlstoft-Bramell och Claes-Göran Holmberg.

10 maj 2010
Litteraturens villkor i den digitala samtiden
Maria Engberg, Kenneth Lindegren, Anna Thörnell och Jonas Ingvarsson.

27 sept 2010
Litterär turism: Fiktion i verkligheten
Carina Sjöholm och Bo Lundin. Moderator: Sara Kärrholm.

23 okt 2010 kl 10.00-18.00
Från ballad till rock. Text och musik i svensk vistradition.
Johan Stenström konferencier. Cajsa Lund. Gunilla Byrman, Karin Eriksson, Magnus Gustavsson. Martin Bagge. Hansi Schartz. Charlotte Ulmert, Ulf Carlsson. Mikael Askander, George Cederskog. Gullan Bornemark, Dan Bornemark. Per Svensson, Jaques Werup. Nis Bank-Mikkelsen och Jan Sommer.

22 nov 2010
Lundaskolan och Metamorfos, den unga 1950-talspoesin
Anna Smedberg Bondesson och Paul Tenngart.

13 dec 2010
Årets nobelföreläsning: Vargas Llosas författarskap
Inger Enkvist, Kjell A. Johansson och Christina Claesson.

2011

27 jan 2011
Läsaren som författare – författaren som läsare. Exemplet Vilhelm Ekelund
Jonas Ellerström, Per Erik Ljung och Helena Nilsson.

4 april 2011
Vad är unikt med svenska deckare?
Jan Broberg, Sara Kärrholm och Kerstin Bergman. Moderator: Anders Hammarqvist.

18 april 2011
Klanger och spår. Tomas Tranströmers betydelse för svensk poesi
Niklas Schöler, Åsa Beckman och Kristian Lundberg. Moderator: Per Svensson.

9 maj 2011
Litterära biografier. Fakta och fiktion
Sigrid Combüchen, Lisbeth Larsson och Johan Östling.

29 aug 2011
Handel i förändring: Hur når boken sina läsare på 2000-talet?
Lasse Winkler, Gudmund Hamrelius och Ann Steiner.

7 nov 2011
”Andra gången gillt”– ett samtal om att etablera sig på den litterära scenen
Amanda Svensson och Mats Kolmisoppi. Moderator: Evelina Stenbeck.

21 nov 2011
Jordens dotter: Selma Lagerlöf och de tyska läsarna
Ann-Sofi Ljung Svensson och Anna Smedberg Bondesson-

5 dec 2011
Årets nobelpristagare: Tomas Tranströmer – genom sex decennier
Niklas Schiöler och Lars Gustaf Andersson. Musik: Nils Bondesson, flygel och Torbjörn Righard, saxofon.

2012

8 febr 2012
Strindbergbildens förvandlingar
Ann-Sofi Lönngren, Astrid Regnell och Richard Schönström.

19 mars 2012
Passionen för T.S. Eliot
Marianne Thormählen, Lars Gustafsson och Lars-Håkan Svensson.

23 april 2012
Mer fattare än författare
Stefan Casta i samtal med Anna Clara Törnqvist om sitt skrivande för barn, unga och vuxna.

14 maj 2012
Kvinnliga svenska deckarförfattare
Ulla Trenter, Inger Frimansson och Kristina Ohlsson. Moderator: Gunilla Wedding.

10 september 2012
Att föra det egna till torgs: En forskarstafett om kvinnornas litterära 1980-tal
Immi Lundin och Anna Klara Bojö. Moderator: Evelina Stenbeck.